• 02-764-7000

ฟาร์มบอนี่ เมียนมาร์

ฟาร์มบอนี่

ฟาร์มบอนี่ประเทศเมียนมาร์ ตั้งอยู่ในรัฐบาโก อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้งประมาณ 93 กิโลเมตร มีพื้นที่ฟาร์มจำนวน 6,250 ไร่ ที่ไร่บอนี่แห่งนี้มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย และมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 40 ม.

ที่ตั้งโดยสังเขปของฟาร์มบอนี่  ซึ่งอยู่ระหว่างเมืองย่างกุ้ง และเมืองเนปิดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

แหล่งน้ำสำหรับการชลประทาน

การพัฒนาระบบชลประทานในฟาร์มบอนี่

ฟาร์มบอนี่มีระบบชลประทาน 3 รูปแบบ

แบบวงกลม (Center Pivot) จำนวน 3 ชุด
แบบเชิงเส้น (Linear) จำนวน 9 ชุด
แบบเคลื่อนย้ายได้ (Hose Reel) จำนวน 10 ชุด

แบบวงกลม (Center Pivot)

เครื่องให้น้ำทำงานโดยหมุนเป็นวงกลม มีกล่องควบคุมปรับให้เคลื่อนที่ช้าหรือเร็วได้

แบบเชิงเส้น (Linear)

จ่ายน้ำผ่านท่อPEที่สามารถม้วนกลับได้ ปรับให้เคลื่อนที่ช้าหรือเร็วได้ด้วยระบบเกียร์

แบบเคลื่อนย้ายได้ (Hose Reel)

จ่ายน้ำผ่านท่อPEที่สามารถม้วนกลับได้ ปรับให้เคลื่อนที่ช้าหรือเร็วได้ด้วยระบบเกียร์