• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยเคมีเชิงผสม B/B ซี.พี.หมอดิน สูตร 21-7-18 +5S

ชื่อการค้า : ซี.พี. หมอดิน
ตรา : ลูกโลกดอกบัวบาน
ขนาดบรรจุ : 50 kg
จุดเด่นสินค้า : เหมาะสำหรับพืชทุกชนิดโดยเฉพาะพืชไร่ เช่น อ้อย ส่งเสริมการแตกกอ
ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ให้ระบบราก เพิ่มคุณภาพผลผลิตและสร้างความหวาน

ปริมาณธาตุอาหาร
ไนโตรเจนทั้งหมด (TN) ….. 21 %
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (AVP)….. 7%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (WK)….. 18%
กำมะถัน (S) …… 5%

วิธีการใช้ :
ทางดินนิยมใช้โดยวิธีหว่าน หรือ โรยตามร่อง