• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยเคมีเชิงผสม B/B ฟาร์มโปร สูตร 14-9-21 +4S

ชื่อการค้า : ฟาร์มโปร
ตรา : ลูกโลกดอกบัวบาน
ขนาดบรรจุ : 50 kg
จุดเด่นสินค้า : เหมาะสำหรับพืชทุกชนิดช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ทั้งระบบราก ลำต้น ใบ ดอก และผลผลิต โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ปริมาณธาตุอาหาร
ไนโตรเจนทั้งหมด (TN) ….. 14 %
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (AVP2O5)….. 9%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (WK2O)….. 21%
กำมะถัน (S) …… 4%

วิธีการใช้ :
ทางดินนิยมใช้โดยวิธีหว่าน หรือ โรยตามร่อง ในสภาพดินที่มีความชื้นเหมาะสม ใช้ได้กับเครื่องหยอดปุ๋ย