• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยเคมีเชิงผสม B/B ซี.พี.หมอดิน สูตร 10-5-15

ชื่อการค้า : ซี.พี. หมอดิน
ตรา : ลูกโลกดอกบัวบาน
ขนาดบรรจุ : 50 kg
จุดเด่นสินค้า : ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ช่วยบำรุงต้นให้เจริญเติบโต ฟื้นฟูสภาพดิน
เพิ่มประสิทธิภาพการดูดใช้ธาตุอาหารในดิน และเพิ่มผลผลิต ในข้าว ข้าวโพดใส่ช่วงรองพื้นก่อนปลูก ในไม้ผลไม้ยืนต้นใช้ส่งเสริมการเจริญเติบโต

ปริมาณธาตุอาหาร และอินทรีย์วัตถุ
ไนโตรเจนทั้งหมด (TN) ….. 10 %
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (AVP)….. 5%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (WK)….. 15%
อินทรีย์วัตถุ (OM) …… 10-13 %

วิธีการใช้ :
ทางดินนิยมใช้โดยวิธีหว่าน หรือ โรยตามร่อง