• 02-764-7000

ฟาร์มโปรครบวงจรเขื่องใน จ.อุบลราชธานี รับสมัครสมาชิกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

ฟาร์มโปรครบวงจรเขื่องใน จ.อุบลราชธานี รับสมัครสมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิเข้าร่วมโครงการ พร้อมส่งเสริมแนวทางการบริหารต้นทุนอย่างเป็นระบบ เพื่อลดภาระหนี้สิน สร้างนิเวศการทำเกษตรแบบยั่งยืนให้เกษตรกร #ฟาร์มโปรครบวงจร #เกษตรกร